Postgraduates

Postgraduates

Postgraduate Research Students

 

                                                   
                                                                   

Rabiatul 'Adawiah Mat Noor

(Ruby)

  Cheng Cao

Cheng Cao

Yingying Chu
  Nathaniel Corrigan
Jeaniffer Yap Jeaniffer Yap    Yasemin Fadil
Sylvia Ganda Sylvia Ganda   Zixuan Huang (Zack)
Nidhi Joshi   Peter Judzewitsch 

Murtaza Khan   Yee Yee Khine Yee Yee Khine

Yimeng Li

  Jordan Lovegrove

Jordan Lovegrove

Alvin Li

Zihao (Alvin) Li

 

Shiyang Lin

Ruizhe Liu

  Russul Mahmood

Russul Mamdooh

Daniele Melodia

 

Marzieh Monfared  

Janina Miriam Noy Janina Miriam Noy   Ahmed Mustafa (Zain) Ahmed Mustafa (Zain)
Nida Nauman   Gervase Ng
Susan Oliver   Kaiqi Pan
Thi Thu Phuong Pham   Zahra Sadrearhami
Victoria Teo   Guannan Wang Guannan Wang
Haiqiao Wang   Yiping Wang